Home

Thian Massage – Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wie gebruik maakt van de diensten van Thian Massage verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld, of vervangen. Reeds gereserveerde boekingen vallen niet onder het toepassingsgebied van wijzigingen die na de reservatiedatum worden aangebracht.

Massage

De massages die Thian Massage aanbiedt staan beschreven op de website en in de folders die bij Thian Massage te verkrijgen zijn op eenvoudig verzoek.

Thian Massage verleent geen medische massages of behandelingen. Klanten met medische klachten overleggen met hun behandelend arts alvorens een behandeling te boeken bij Thian Massage.

Thian Massage verleent geen erotische massages. Dergelijke aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld en leidt tot het onmiddellijk stopzetten van de behandeling.

Schade en (medisch) risico

Elke klant kiest vrijwillig voor de diensten van Thian Massage. Thian Massage is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, die uit de massage en/of van Thian Massage voortkomen.

Klanten die in behandeling zijn voor medische klachten en klanten die medicatie gebruiken die het reactievermogen beïnvloedt, melden dit voor aanvang van de behandeling.

Bij zwangerschap of een vermoeden van zwangerschap, meldt de klant in kwestie dit persoonlijk aan Thian Massage voor aanvang van de behandeling.

Door de klant verstrekte persoonlijke en/of medische gegevens worden nooit zonder diens schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.

Thian Massage is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de massagepraktijk.

Thian Massage is niet aansprakelijk wanneer geplande behandelingen niet kunnen worden uitgevoerd door overmacht of ziekte. Onder overmacht word verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid buiten de wil van Thian Massage om. Bij overmacht of ziekte heeft Thian Massage het recht haar verplichtingen op te schorten. Hiervoor is geen boete of schadevergoeding verschuldigd door Thian Massage.

De behandeling

Elke klant is tijdig en bij voorkeur 10 minuten op voorhand aanwezig voor het uur van de afspraak.

De behandeling wordt na afloop meteen betaald.

Thian Massage behoudt zich het recht voor een klant te weigeren mits daar gegronde redenen voor zijn.

Tijdens de behandeling moet de mobiele telefoon uitgeschakeld zijn of op ‘stil’ staan.

Annuleren van een afspraak

Een geplande afspraak kosteloos annuleren kan tot 24u voor aanvang van de behandeling. Een behandeling die minder dan 24u op voorhand geannuleerd wordt, kan toch aangerekend worden door Thian Massage.

Thian Massage mag een behandeling annuleren als de lichaamshygiëne van de klant niet voldoet aan de minimale gezondheidsnormen. Hiervoor kan geen terugbetaling gevraagd worden door de klant in kwestie.

Cadeaubonnen

Klanten die willen betalen met een cadeaubon, vermelden dit bij reservatie en geven de cadeaubon af voor aanvang van de behandeling.

Op elke cadeaubon is een geldigheidsdatum vermeld. Een cadeaubon blijft 1 jaar na uitgifte geldig.

Een cadeaubon kan niet ingeruild worden voor een geldelijke vergoeding.
Elke cadeaubon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. Thian Massage is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of op de cadeaubon of voor beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken met de post van de cadeaubonnen.
Het namaken of kopiëren van de cadeaubonnen is verboden. Een cadeaubon kan enkel en alleen aangekocht worden bij Thian Massage, hetzij in de lokalen van Thian Massage, hetzij via de website van Thian Massage. Elke andere cadeaubon wordt beschouwd als frauduleus en zal niet worden geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Wie een cadeaubon wil inruilen, biedt zich persoonlijk aan bij Thian Massage.